Pokuty za přestupky

Zpět

Pokud jste vyrazili do ciziny a spácháte zde dopravní přestupek, při kterém vás „načapá“ policie, pak věřte, že se vám přestupek může pěkně prodražit

V lepším případě vyváznete pouze s pokutou, v tom horším můžete přijít nejen o doklady, ale dokonce i o samotný automobil.

Doposud také platilo pravidlo, že přestupky spáchané v členských státech EU nebyly předávány do České republiky. Pokud jste na tento „nedostatek“ hřešili a pokuty neplatili, pak pro vás máme špatnou zprávu. Od listopadu 2013 se mají všechny policejní databáze EU propojit a otevřít se tak pro všechny státy UNIE. Dopravní přestupek spáchaný v jiné zemi vás tak s největší pravděpodobností stejně doženou.

Na co si tedy dávat v jednotlivých členských zemích pozor a jaké budou případné postihy? To se dozvíte v následujícím článku.

Pokuty a přestupky v Německu

Německo začalo tvrdě bojovat především s tzv. piráty silnic, kteří pořádají na silnicích nelegální závody. Pokuta za tento přestupek může dosáhnout výše až 400 EUR. V Německu také zapomeňte na problikávání světly na dálnici na pomalejší řidiče, neboť to zákon zakazuje.

Výše pokut v Německu

Jízda na červenou – spěch se v Německu skutečně nevyplatí. Pokud totiž projedete křižovatku na červenou a německá policie vás přistihne při činu, pak se připravte na postih ve výši 200 EUR.

Nedodržení bezpečnostní vzdálenosti – při nedodržení bezpečnostní vzdálenosti od vozu jedoucího před vámi a jeho následné nabourání vás může stát až 400 EUR.

Rychlá jízda – v obci je povolená rychlost 50km/h, mimo obec 100km/h a na dálnici mohou řidiči jezdit bez omezení (výjimku tvoří jen Brémy). Pokud tyto rychlostní limity překročíte, pak můžete být postihnuti pokutou v rozmezí od 35 EUR při překročení o 20 km/h, při překročení limitu o50 km/h od 240 EUR.

Alkohol – povolený limit alkoholu v krvi je 0,5 promile. Pokud pijete více a policie vám naměří vyšší hodnotu, pak budete muset sáhnout hodně hluboko do peněženky. Výše pokuty je totiž od 500 EUR.

Nepovolené předjíždění – nedovolené předjíždění je v Německu postihováno pokutou ve výši od 30 – 250 EUR.

Nesprávné parkování – snažte se parkovat vždy tak, aby policie neměla důvod k tomu vás pokutovat. Jinak bude váš rodinný rozpočet lehčí o pokutu do max. výše 70 EUR.

Pokuty a přestupky v Rakousku

V Rakousku jsou dopravní přestupku penalizovány blokovou pokutou, vážné dopravní nehody, při níž došlo ke zranění osob, pak řeší soudy. Pokud odmítnete v Rakousku zaplatit pokutu na místě, může vám policie zabavit vaše osobní věci v hodnotě dané pokuty (např. oblečení, šperky, elektroniku atd.).

Výše pokut v Rakousku

Jízda na červenou – pokud „pouze“ projedete v Rakousku na červenou, pak je výše pokuty 36 EUR. Pokud však projedete na červenou a navíc nedáte přednost v jízdě, pak se přestupek řeší ve správním řízení a výše finančního postihu je podstatně vyšší – od 72 do 2.200 EUR.

Rychlá jízda – v obci je povolená rychlost 50km/h, mimo obec 100km/h (výjimku tvoří Tyrolsko a Vorarlbersko, kde je povolená rychlost mimo obec pouze 80km/h) a na dálnici 130 km/h. Pokud tyto rychlostní limity překročíte, pak můžete být postihnuti pokutou v rozmezí od 20 EUR při překročení o 20 km/h, o 25 km/h od 30 EUR, o 30 km/h od 35 EUR a při překročení limitu o více jak 40 km/h od 72 do 2.200 EUR, přičemž se přestupek řeší ve správním řízení.

Alkohol – povolený limit alkoholu v krvi je 0,5 promile. Zjištění alkoholu v krvi nad povolený limit je v Rakousku velmi tvrdě postihováno. Bez výjimky se tento přestupek řeší ve správním řízení a platí zde skutečně tvrdé sankce. Výše pokuty může být od 218 – 5813 EUR. Stejný postih vás čeká při odmítnutí testů na alkohol.

Nezapnuté bezpečnostní pásy – na zapnutí bezpečnostních pásů v Rakousku skutečně dbejte. Při nedodržení tohoto pravidla vás policisté mohou pokutovat částkou 35 EUR.

Porušení zákazu stání či zastavení – za poručení zákazu stání či zastavení můžete být pokutováni částkou ve výši 20 EUR. Pozor však na Vídeň – zde váš vůz může být odtažen daleko za město a jeho vydání se vám skutečně velmi prodraží.

Pokuty a přestupky na Slovensku

Slovensko patří k našim blízkým sousedům a samozřejmě i zde při spáchání dopravního přestupku budete při zadržení policií určitým způsobem sankcionováni. Policisté vymáhají pokuty vždy na místě, při jejím nezaplacení hrozí odebrání řidičského průkazu do doby, než je pokuta uhrazena.

Výše pokut na Slovensku

Rychlá jízda – v obci je povolená rychlost 50km/h, mimo obec 90km/h a na dálnici 130 km/ h. Pokuty na překročení rychlostních limitů se odvíjejí od výše překročených kilometrů. Pokuty se pak pohybují od 160 EUR (při překročení o 20 km/h) a od 830 EUR (při překročení o 50 km/h).

Alkohol – u alkoholu je nulová tolerance. Při zjištění minimální výše alkoholu v krvi se výše pokuty pohybuje od 230 EUR.

Nepovolené předjíždění – pokud vás policie přistihne při nedovoleném předjíždění, pak můžete být chudší až o 330 EUR.

Nesprávné parkování – nesprávné parkování je na Slovensku trestáno pokutou ve výši do 135 EUR.

Pokuty a přestupky ve Francii

Pokud cestujete do Francie, musíte mít v povinné výbavě připravenou reflexní vestu a to nejen pro vás, ale pro všechny další cestující a nově od 1.7.2012 také alkoholtester. Při cestě do této země také zapomeňte na antiradary. Při jejich použití vám hrozí nejen pokuta 1.500 EUR, ale i zabavení vozu.

Výše pokut ve Francii

Jízda na červenou – projetí na červenou vás může stát od 90 EUR výše.

Rychlá jízda – v obci je povolená rychlost 50km/h, mimo obec 90km/h a na dálnici 130 km/ h. Pokud však vlastníte řidičský průkaz méně než 2 roky, pak mimo obec nesmíte jet více jak 80 km/h a na dálnici max. 110 km/h. Pokuty na překročení rychlostních limitů se odvíjejí od výše překročených kilometrů. Pokuty se pak pohybují od 90 EUR (při překročení o 20 km/h) a 1.500 EUR (při překročení o 50 km/h). Při opakovaném překročování povolené rychlosti auto propadá státu.

Alkohol – u alkoholu je povolen limit 0,5 promile. Při zjištění alkoholu v krvi do 0,8 promile se výše pokuty pohybuje od 130 EUR, nad 0,8 promilevás pak pokuta může skutečně zruinovat. Činí totiž 4.500 EUR. Při opakovaném řízení vozu pod vlivem alkoholu můžete navíc přijít i o váš vůz, který propadne státu.

Nepovolené předjíždění – pokud vás policie přistihne při nedovoleném předjíždění, pak můžete být chudší o 90 EUR a více.

Nesprávné parkování – nesprávné parkování je ve Francii trestáno pokutou ve výši od 10 EUR.