Slovník pojmů

Autopůjčovna je podnik, který za úplatu realizuje pronájem vozů klientům, kterým se buď nevyplatí vůz vlastnit anebo se nacházejí v situaci, kdy vlastní vůz nemohou používat. Dle dispozic autopůjčovny si zde můžete pronajmout jak osobní vozy, tak vozy nákladní, minibusy, motocykly či příslušenství k vozům, jakými je např. vozík. Naše autopůjčovna patří k vysoce profesionálním půjčovnám vozů, která svým klientům nabízí pouze kvalitní a prověřené vozy. V rámci našich služeb navíc mohou naši zákazníci využít řadu doplňkových služeb, jako např. zapůjčení Wi-Fi, dětské autosedačky či využít výhodné tarify pronájmů.

Dětská autosedačka patří k povinné výbavě každého vozu v případě, že v něm přepravujete dítě měřící méně než 150 cm nebo dítě mající menší hmotnost než 36 kg. Věk dítěte pro použití autosedačky nehraje roli, neboť žádná věková hranice není v zákoně stanovena. U starších děti, které však ještě nedosahují povinných 150 cm, může řidič pro přepravu využít také tzv. podsedák. V případě pronájmu vozu v naší autopůjčovně nemusíte mít o zajištění autosedačky obavy. V rámci našich služeb si ji můžete za částku 40,- Kč / den pronajmout.

Slovo amortizace (odpis) může mít více významů. Nejčastěji se jedná o snížení hodnoty věci opotřebením (často řešeno v případě náhrady škody za opravu vozidla pojišťovnou) či postupná likvidace dluhu umořováním. V případě používání soukromého motorového vozidla pro služební účely se jedná o náhradu za každý ujetý kilometr. Výše amortizace se řídí Zákoníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění), přičemž její výše se může pro daný kalendářní rok měnit.

Typ převodovky, která zajišťuje automatické řazení rychlostí místo řidiče. Řidič se nemusí o řazení vůbec starat a může se plně věnovat pouze provozu na silnici. U vozů s automatickou převodovkou chybí spojkový pedál, neboť veškerou činnost s převodem rychlostí zajistí systém vozu. Automatická převodovka šetří motor vozu, neboť udržuje motor v optimálních otáčkách. V naší autopůjčovně si můžete sami vyzkoušet kvalitu vozů s automatickou převodovou. K dispozici mámě několik typů prověřených automatů a to jak vozy mini a nižší třídy určené zejména pro ženy, jakými jsou např. SmartFortwo, Nissan Note či Toyota Yaris, tak i „nadupaná“ auta třídy střední a vyšší, jakými je Mazda 6, Volvo C30 či Škoda Octavia 1,6 DSG.

Jedná se o systém zavedený v ČR 1.7.2006 na základě zákonů č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb, který slouží ke sledování opakovaného páchání trestných činů či přestupků řidičů na vozovce.

Cestovní pojištění představuje nepovinné pojištění uzavírané ve většině případů před cestou do zahraničí. Hlavním důvodem pro uzavření cestovního pojištění je uhrazení léčebních výloh v zahraničí v případě náhlého onemocnění, úrazu či způsobení škody třetí osobě, popř. ztráty zavazadla. Cestovní pojištění se uzavírá mezi klientem a pojišťovnou, přičemž v současné době tento druh pojištění poskytují všechny tuzemské pojišťovny. Cestovní pojištění lze sjednat nejen na pobočce pojišťovny, ale také online prostřednictvím internetu. Výši pojistného se liší nejen od rozsahu pojištění, ale také od výše pojistného limitu. Pokud se sjednaný pojistný limit přesáhne, hradí zbytek nákladů na léčbu atd. zákazník sám. Centrální registr řidičů – centrální registr řidičů představuje celostátní evidenci, která se stará především o výrobu a evidenci řidičských průkazů, mezinárodních ŘP, pozbytí práva k řízení motorových vozidel, evidenci přestupků a jejich statistiky, osvědčení a průkazů profesní způsobilosti, bodový systém a evidenci řidičských oprávnění. Centrální registr řidičů řídí a spravuje Ministerstvo dopravy ČR.

Dálniční známka nebo také dálniční kupón představuje poplatek za užívání rychlostních silnic a dálnic pro motorová vozidla do 3,5 tuny v České republice, přičemž toto zpoplatnění je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb. ze dne 21. února 1997. Hodnota dálniční známky se liší v souvislosti s její platností. Nejčastějším typem dálničních známek jsou dálniční známky roční, které mají platnost od 1. prosince předchozího roku do 31. ledna roku následujícího. Každá známka disponuje sériovým číslem a kontrolním kupónem, který je nutné mít k dispozici při kontrole policejní hlídkou. Na každé známce a kontrolním kupónu musí být napsána registrační značka vozu. První část kuponu musí být umístěna v pravém dolním rohu na vnitřní straně čelního skla vozu. Všechny vozy naší autopůjčovny jsou nejen pravidelně servisované, ale disponují samozřejmě také dálniční známkou, proto se nemusíte obávat s nimi cestovat i po rychlostních silnicích a dálnicích.

Dopravní nehodou (nebo také silniční nehodou) se nejčastěji označuje událost v provozu na pozemních komunikacích (např. kolize / srážka dopravních prostředků), při které dojde k hmotné škodě na majetku, zranění či usmrcení osob. V případě, že se řidič stane přímým účastníkem dopravní nehody, je povinen neprodleně zastavit vozidlo, zdržet se požit alkoholických nápojů a jiných návykových látek, v případě potřeby poskytnout první pomoc a spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.

Jedná se o nadstandardní vybavení vozu sloužící k přepravě kol. Držáky nebo také nosiče kol mohou být umístěny na střeše vozu, popř. jako zadní nosič kol, který se umístí za zadní dveře vozu. Zadní nosiče kol jsou vhodné zejména pro vyšší typy aut, popř. vozy, které na střeše převážejí jiný náklad. V rámci poskytování nadstandardních služeb si můžete držáky kol v naší autopůjčovně za poplatek 60,- Kč / den taktéž zapůjčit.

Kromě povinné výbavy vozu předepsané zákonem je možné váš vůz vybavit také tzv. doporučenou výbavou. Jedná se o výbavu, která není povinná a patří k ní např. tažné lano, hasicí přístroj, pracovní rukavice, bateriová svítilna, měřič tlaku vzduchu, startovací kabely, voda (nejlépe destilovaná) apod.

Jedná se o typ platební karty nabízené bankami, na níž jsou údaje o kartě a jejím držiteli vyražené speciálním písmem zvaném embossing (jedná se o reliéfní / plastické písmo na kartě, které umožňuje její použití i v mechanických čtečkách karet.). Tato karta bývá zpravidla dražší oproti kartám elektronickým. V naší autopůjčovně můžete taktéž platit jak embosovanými platebními kartami, tak i klasickými, neboť přijímáme všechny typy platebních karet. Platba kartou je zcela bezpečná a bez poplatků.

Jedná se o Globální polohovací systém, který pomocí družic umožňuje v reálném čase určit polohu objektu kdekoliv na Zemi a to s přesností 5 – 10 metrů. GPS systémy umožňují signál pouze přijímat ze satelitu, sami žádné vysílat nedokážou. GPS navigace se nejčastěji využívá v případě motorových vozidel, kde nahrazují klasické papírové mapy. Provedení GPS navigace se liší, nejčastěji se však jedná o přístroj s displejem o různé velikosti, na němž se graficky znázorňuje zadaná trasa. Navigační zařízení pak hlasovými výstupy informuje řidiče o směru jízdy. V rámci poskytování skutečně plného servisu nabízí naše autopůjčovna svým zákazníkům možnost zapůjčení GPS navigace za cenu 80,- Kč / den a to pro všechny vozy nabízené v našem vozovém parku.

Havarijní pojištění představuje nepovinné pojištění uzavírané zpravidla pro vozy nové či mladší 5ti let. Havarijní pojištění slouží ke krytí škod způsobených na vlastním automobilu a kromě klasických škod způsobených dopravní nehodou ve většině případů kryje také škody způsobené vandalismem, přírodními živly či neoprávněným užitím vozidla (krádeží). Všechny vozy naší půjčovny aut jsou havarijně pojištěny. Na vaše cesty se tedy můžete vydat bez obav z případné autonehody.

Kauce se využívá zejména v oblasti pronájmu či zapůjčení věcí (např. při pronájmu vozu, pronájmu bytu, v půjčovnách apod.) a představuje jakousi bezpečnostní jistinu či dočasnou zálohu, jejíž hlavním účelem je pokrytí případných škod na majetku. V případě pronájmu nemovitosti může pak kauce sloužit také k úhradě dlužné částky. Výši kauce si určuje zpravidla pronajímatel a její vratnost je podmíněna splněním předem známých podmínek – většinou navrácením nepoškozené vypůjčené věci.

Likvidace škody probíhá zpravidla po oznámení škodní / pojistné události (písemnou či telefonickou formou) pojišťovně a to ve většině případů za přítomnosti likvidátora. Po návštěvě likvidátor provede zápis o pojistné události, kde popíše pojistnou událost na základě vašeho vyjádření a z pohledu pojistitele a sepíše seznam poškozených věcí včetně pořízení fotodokumentace.

Zkratka LPG je odvozena od anglického slova Liquefied Petroleum Gas čili zkapalněný ropný plyn, který proto, aby nedošlo k jeho vypaření, se převáží ve speciálních ocelových lahvích. LPG se používá nejen v domácnostech na vaření, vytápění či osvětlení, ale také v motorismu, kde slouží jako pohon automobilů. K jeho hlavním přednostem patří velmi nízká cena, která je u velké části benzínových pump až poloviční oproti benzínu. LPG je navíc oproti benzínu také šetrný k životnímu prostředí.

Manuální převodovkou se označuje klasická vícestupňová převodovka, u které o volbě konkrétního převodového stupně rozhoduje samotný řidič. Manuální převodovka se v současné době vyskytuje u většiny typů vozů, i když u nejnovějších automobilů je již velmi často nahrazována převodovkou automatickou. Pokud jste také příznivci manuální převodovky a rádi si zařídíte, pak si v naší autopůjčovně můžete vybrat některý z našich prověřených vozů. Z řady nižších aut jsou vám k dispozici např. Škoda Fabia 1,4 či VW Polo, z těch středních a vyšších tříd pak Audi A4 S-line či Peugeot 207 CC Kabrio AT.

Na náhradní vozidlo máte nárok v případě, že vám někdo způsobil škodu na vašem vozidle a znemožní vám jeho dočasné užívání. Náklady na náhradní vozidlo jsou běžně propláceny pojišťovnami. Náhradní vozidlo můžete využít zejména v případě, kdy jste poškození z dopravní nehody, je vaše auto v autoopravně, vaše auto je neopravitelné a čeká na výplatu škody či si necháváte proplatit škodu na vozidle rozpočtem nákladů na opravu. Naše půjčovna aut vám ráda náhradní vozidlo poskytne. Stačí se porozhlédnout po našem vozovém parku a vybrat si vůz dle libosti.

Nájemce je osoba, které pronajímatel za úplatu přenechává věc k dočasnému užívání, respektive braní užitku z ní. Tento typ závazku vznikne uzavřením nájemní smlouvy, která přesně definuje pravidla pronájmu. Nájemce může být nejen fyzická osoba, ale také právnická (např. stát)

Obvyklá cena nebo také cena obecná je termín, kterým se definuje oceňování majetku. Ve většině případů se používá při řešení občansko-právních vztahů, exekučního řízení či občanském soudním řízení. Obvyklá cena se stanovuje pro relativně objektivní hodnoty oceňované věci.

Odtažení vozidla je prováděno v případě, kdy váš vůz neoprávněně zabírá komunikaci. Nejčastějším případem, kdy je vozidlo odtaženo, je špatné parkování či jiné neoprávněné zábrany na veřejné komunikaci. V tomto případě odtah vozidla zajišťuje např. obec či jiný vlastník komunikace a to na náklady vlastníka vozu.

Povinná výbava motorového vozidla je stanovena právními předpisy České republiky. Jedná se o náhradní díly, nástroje a další doplňky, které v každém voze musí být přítomny, tak aby mohl vůz být považován způsobilý k provozu na pozemních komunikacích ČR. Povinnou výbavu osobního automobilu tvoří náhradní elektrické pojistky, náhradní žárovky, zvedák (hever), klíč na matice, rezerva (náhradní kolo), reflexní vesta, výstražný trojúhelník a lékárnička (nová od 19.7.2011). Povinnou výbavou samozřejmě disponují také všechny vozy naší autopůjčovny. Na vašich cestách se tedy nemusíte obávat žádných komplikací.

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí uzavřít každý majitel či spolumajitel motorového vozidla, které je v České republice registrováno. Povinné ručení slouží ke krytí škod způsobené provozem našeho vozidla na komunikacích. Povinné ručení je možné sjednat u vybrané pojišťovny osobně či online po internetu, přičemž v případě pojistné události pojišťovna uhradí nejen škody na majetku a zdraví (a to včetně úmrtí), ale také např. zisk, o který poškozený v důsledku nehody přišel. Všechny vozy naší autopůjčovny jsou plně pojištěny a mají uhrazena povinná ručení. V případě nehody se tedy nemusíte bát žádných komplikací.

Pronájem aut je služba, kterou ve většině případů poskytují autopůjčovny. Jedná se o službu, kdy autopůjčovny za úplatu realizují pronájem vozu klientům, kteří se nacházejí v situaci, kdy vlastní vůz používat nemohou anebo se jim vlastní vůz nevyplatí vlastnit. Pronájem vozů je často využíván např. na zahraniční dovolené, popř. v době, kdy máte vlastní vůz v servisu. V naší autopůjčovně pro vás zajistíme pronájem aut, která nejsou starší více jak 3 roky. Vybrat si můžete jak z vozů mini a nižší třídy, tak samozřejmě i z třídy střední a vyšší. Pro přepravu více osob nabízíme též možnost pronájmu minibusu značky Opel Vivaro 2,0.

Pronajímatel je osoba, která za úplatek poskytuje vlastní věc nájemci, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval. Právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je upravován nájemní smlouvou (smlouvou o pronájmu), v níž jsou stanovena veškerá pravidla pronájmu včetně jeho výše a případných postihů při jejich nedodržení.

Půjčovna aut je synonymem pro slovo autopůjčovna. Jedná se o podnik, který za úplatu realizuje pronájem vozů klientům, kterým se buď nevyplatí vůz vlastnit anebo se nacházejí v situaci, kdy vlastní vůz nemohou používat. Více viz. autopůjčovna v našem slovníčku pojmů.

Jedná se o vybavení automobilu, které je nad rámec standardní výbavy. Dle typu vozu se může jednat např. o elektronické stahování oken, klimatizaci, palubní počítač, autorádio, kožené sedačky apod. Množství výbavy pak určuje cenu vozu, čím je tedy výbava pestřejší, tím je také cena vozu dražší.

Řidičský průkaz je doklad prokazující oprávnění příslušné osoby k řízení motorových vozidel. K získání řidičského průkazu je třeba absolvovat výcvik ukončený závěrečnou zkouškou v autoškole. Nejnovější řidičské průkazy Evropské unie vydávané v České republice mají podobu plastové kartičky o rozměru 85,5 x 54 mm na jejíž přední straně jsou důležité osobní údaje držitele průkazu včetně černobílé fotografie a podpisu, logo Evropské unie a číslo Ř. Zadní strana obsahuje seznam příslušných řidičských oprávnění.

Silniční daň patří k nepřímé dani, kterou jsou povinna platit všechna motorová vozidla, která slouží za účelem podnikání a to i v případě, že jsou vlastněny soukromými osobami. Plátcem i poplatníkem silniční daně je majitel vozidla, který je zapsán v technickém průkazu. Daň se platí buď jednorázově 1x ročně anebo v zálohách (max. 4). Majitel vozidla je povinen do konce ledna následujícího roku podat daňové přiznání, přičemž výše silniční daně je odvozena od obsahu motoru a objemu válců (u vozů osobních) a hmotnosti celého vozu a počtu náprav (u vozů nákladních). V současné době je také možné uplatnit slevu na všechna vozidla dle registrace. Také všechny vozy naší autopůjčovny mají zaplacenou silniční daň.

Spoluúčast je podíl vlastních prostředků klienta, s nimiž se společně s pojišťovnou podílí na případné škodě. Výše spoluúčasti si klient stanovuje společně s pojistitelem při sjednávání smlouvy, přičemž obecně platí, že čím je spoluúčast klienta vyšší, tím je nižší pojistná částka. Výše spoluúčasti může být stanovena pevnou částkou, procentem či jejich kombinací.

Jedná se o body, které řidiči získávají v bodovacím systému v případě, kdy učinili nějaký dopravní přestupek či trestní čin. Trestné body se zaznamenávají v registru řidičů u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností a to do 5ti dnů od doručení rozhodnutí či oznámení. V případě, kdy řidič dosáhne 12ti trestných bodů, pozbývá na dobu 1 roku oprávnění řídit motorová vozidla na území ČR.

Totální škoda je termín užívaný při likvidaci pojistné události (autohavárie, odcizení apod.). O totální škodě se hovoří nejčastěji v případě, kdy by dle výpočtů pojišťovny oprava poškozeného vozidla přesáhla obecnou cenu vozidla před jeho nehodou. Totální škoda může být buď technická, tj. že vůz je neopravitelný či je odcizený anebo ekonomická, tj. škoda, která nebrání pojištěnému provést opravu vozidla a vůz poté opětovně pojistit.

Jedná se o bezdrátovou technologii na bázi mikrovlnného spojení. Tato technologie se využívá pro budování levné, ale výkonné sítě, při níž není potřeba pokládat kabely, neboť využívá bezlicenčního frekvenčního pásma. WiFi připojení se nejčastěji využívá pro bezdrátové připojení k Internetu, lze však pomocí něj také sdílet data či hrát počítačové hry. Pokud i vy patříte k řidičům, kteří se bez WiFi neobejdou, pak můžete využít skvělé nabídky naší autopůjčovny. V případě pronájmu některého z našich prověřených aut vám rádi WiFi do auta za poplatek 200,- Kč / den zapůjčíme.

Záloha může mít více významů. V oblasti pronájmu aut se však nejčastěji hovoří o jakési kauci, tj. dočasné úhradě vyplacené předem. Výše zálohy je stanovena pronajímatelem, přičemž při konečném vyúčtování pronájmu vozu je odečtena od konečné částky. V případě zájmu o pronájem některého z našich skvělých vozů požaduje naše autopůjčovna zálohu ve výši od 10.000 – 60.000,- Kč a to v závislosti na zvoleném typu vozu.

Zelená karta je vydávána pojišťovnou v okamžiku uzavření povinného ručení a představuje doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem. Platnost Zelené karty je nejen v České republice, ale také ve většině států Evropy, přičemž díky Zelené kartě nemusí řidič platit hraniční pojištění. V případě, že vyjíždíte do zahraničí, musíte sebou mít nejen originál, ale také duplikát Zelené karty. Ten v případě škodní události (autonehody apod.) zůstává v držení zahraniční policie. Zelená karta patří také k základnímu vybavení všech vozů naší autopůjčovny.