Tipy kam na výlet v Ostravě

Ostrava, třetí největší město České republiky známo pro svůj průmyslový a industriální charakter. V minulosti díky tomu byla nazývána „ocelové srdce republiky“. Avšak v důsledku restrukturalizace průmyslu byla utlumena důlní činnost a poslední uhlí se na území města vytěžilo v roce 1994. Ostrava z hornické a hutní minulosti vykvetla do kulturního města, kde se nachází řada divadel, galerií, kulturních domů a pořádá jedny z nejznámějších kulturních akcí jako Colours of Ostrava, Beats for Love, Janáčkův máj a další. Pokud se tedy Ostravu člověk rozhodne navštívit mimo zmíněné festivaly, je zde pár tipů k navštívení, které by jej mohli zaujmout.

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

Zoologická zahrada byla založena roku 1951. V současné době chová přes 435 druhů zvířat a s rozlohou 100 hektarů je druhou největší zoo v republice. Také stále prochází proměnou a renovací – vznikají nové pavilony, velké výběhy pro zvířata a průchozí expozice. K tomu se řadí i botanický park, který má naučné stezky okolo šesti kilometrů.

Zoo je určena pro všechny. Po celém areálu je nespočet dětských hřišť, klidových zón a odpočinkových míst. Rodiče s dětmi určitě ocení expozici Na statku, kde mohou děti přijít do kontaktu s domácími zvířaty, u kterých je možnost pohlazení nebo nakrmení. Není ani výjimkou, že v zoo jsou komentovaná setkání se zvířaty nebo komentované prohlídky skleníků. Stejně tak se v celém areálu nachází mnoho občerstvení a restaurací, kde si člověk může odpočinout a zase nabrat síly. Zoo je taky možné si prohlédnout vláčkem a Safari expresem. Při procházce návštěvník narazí i na mnoho interaktivních tabulí, kde se nejen děti, ale i dospělí, mohou dozvědět něco nového.

Plné vstupné: 130 Kč
Snížené vstupné: 90 Kč
Zimní sezóna: 80 Kč
Snížené vstupné: 50 Kč

www.zoo-ostrava.cz

Areál Dolní Vítkovice

Unikátní industriální památka, která se stala nezaměnitelným symbolem Ostravy. Její hodnota spočívá jak v technologické návaznosti těžby uhlí, jeho koksování a výrobě surového železa ve vysokých pecích, tak i v dlouhé kontinuitě, kdy se zde železo vyrábělo od 20. let 19. století skoro až do konce 20. století.

Součástí prohlídky Dolní oblasti Vítkovic je i Důl Hlubina a Vysoká pec č. 1. Prohlídka trvá přibližně 100 minut. Pak už jen záleží, jaký okruh si návštěvník zvolí.

https://www.dolnivitkovice.cz

Součástí areálu Dolních Vítkovic je i Stará koksovna KOX, Bolt Tower a Malý Svět Techniky U6.

Malý Svět Techniky U6

Výstava, která návštěvníka provede od nejstaršího stroje známého jako parní stroj, který rozpoutal průmyslovou revoluci až po nejnovější a nejmodernější technologie a stroje. Expozice je zcela interaktivní, návštěvník si zde může vyrobit elektřinu šlapáním na kole, může zkusit trenažér letadla nebo si vlézt do kajuty kosmonauta Gagarina. Je zde možnost si exponáty vyzkoušet a zjistit, jak fungují.

Výstava je rozdělena na části a využívá názvy knih od Julese Verna. Na konci každé části si návštěvník může otestovat své získané znalosti, takže Malý Svět Techniky U6 je skvělým místem, kde se nejen děti, ale i dospělí, mohou naučit mnoho nového.

Plné vstupné: 180 Kč
Snížené vstupné: 140 Kč
Rodinné vstupné: 550 Kč

https://www.dolnivitkovice.cz

Halda Ema

Halda Ema vznikla u uhelné těžní jámy založené v roce 1861. Původně měla být zlikvidována, avšak dnes je památkově chráněna a poskytuje nádherný výhled na industriální město a jeho symboly. Zajímavostí je, že v šedesátých letech došlo ke vznícení nitra, které hoří dodnes.

Důl Michal

Důl Michal je stavebně i technicky dochovaný areál uhelného dolu, kde se uhlí začalo dolovat v první polovině 19. století. Byl založen roku 1843, roku 1913 až 1915 byl elektrifikován a přestavěn podle projektu architekta Františka Fialy. Rok 1995 přinesl ukončení těžby.

Výstava nabízí návštěvníku projít důlní areál včetně strojovny s původním technickým zařízením, které je přístupno veřejnosti, stejně tak je zde zahrnuta i kancelář geologa, výstava první pomoci a dispečink. Trasa je určena tak, že ukáže návštěvníkům cestu horníka od šaten až k těžební jámě.

Plné vstupné: 90 Kč
Snížené vstupné: 60 Kč
Rodinné vstupné: 240 Kč

https://www.dul-michal.cz

Landek Park

Dříve Důl Anselm dnes nese historii hornictví, kdy před 25 lety zde bylo založeno Hornické muzeum, které je dnes největší v České republice. Na rozdíl od dolu Michal, který návštěvníkovi ukázal šichtu horníka mimo jámu, Landek Park ukáže i podzemní jámy. Návštěvník tak zažije příchod na šachtu, převlékání v řetízkových šatnách i fárání těžní klecí do dolu a i příchod na příslušné důlní pracoviště. Krom toho, že je zde možnost zkusit si cestu na vzdálená pracoviště díky vozíčkům určených pro dopravu osob v dole, nabídne Landek Park i expozici báňského záchranářství, kde je zachycen vývoj dýchacích technik od 1883 až po současnost. Bánští záchranáři, kteří byli nedílnou součástí každé šachty, tak seznámí návštěvníka s technologiemi a jejich zážitcích při záchranných podzemních akcí.

Plné vstupné: 220 Kč
Snížené vstupné: 150 Kč
Rodinné vstupné: 570 Kč

https://www.dolnivitkovice.cz/hornicke-muzeum/

PŮJČOVNA AUT NA DOVOLENOU